A-Clean 1100 - účinný čistič na báze rozpúšťadla
značka: APEX, kategória: Priemyselné čistiace prostriedky
Doprava zadarmo
Čistiaci prostriedok A-Clean 1100 je vhodný na odstraňovanie nečistôt od oleja, mastnoty, asfaltu, lepidla, parafínu a gumy. Používa sa koncentrovaný ako rozpúšťač nečistôt.

celý popis >

DOPRAVA ZADARMO
skladom
232,80 €

Čistiaci prostriedok A-Clean 1100

A-Clean 1100 je maximálne účinný priemyslový čistiaci prostriedok na báze rozpúšťadla.
 • Vlastnosti
  A-Clean 1100 je veľmi účinný, vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok založený na báze rozpúšťadla. Prípravok je vhodný pre odstránenie znečistení spôsobeného olejom, či mastnotou a to z mechanických časti, strojov, podláh a podobne. Ľahko odstraňuje znečistenie spôsobené asfaltom a zbytky lepidel.
 • Použitie
  Prípravok A-Clean 1100 sa používa koncentrovaný a je možné ho využiť niekoľkými spôsobmi:
  - za použitia parných systémov,
  - za použitia kartáčov,
  - ako prednamáčací prípravok.
  Prípravok naneste na čistený povrch a nechajte chvíľu pôsobiť, prípadne vydrhnite kartáčom (nenechajte zaschnúť). Potom zmyte čistou studenou vodou. 
 • Bezpečnostné upozornenie 
  Je horľavý.
  Je zdraviu škodlivý, pri požití môže vyvolať poškodenie pľúc.
  Toxický pre vodné organizmy, môže vyvolať dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.
  Nevdychujte pary.
  Zamedzte styku s kožou a očami.
  Pri požití nevyvolávajte zvracanie, ale okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte toto označenie.
  Uchovávajte mimo dosahu detí.
Chemické a technické informácie
 • Vzhľad: Číra bezfarebná kvapalina
 • Hustota: 0.877 g/cm3
 • Biologický rozklad: Len mierne rozložiteľný
Cena za balenie 25 l

Riedenie
koncentrát
Balenie ( l )
25