A-Clean 240 - odstraňovač kopolymérnych voskov
značka: APEX, kategória: Priemyselné čistiace prostriedky
Doprava zadarmo
A-Clean 240 je čistiaci prípravok určený na odstránenie kopolymérnych voskov, latexov, či vrstiev olejov.

celý popis >

DOPRAVA ZADARMO
skladom
156,70 €

Čistiaci prostriedok A-Clean 240

A-Clean 240 je čistiaci prípravok určený na odstránenie kopolymérnych voskov z automobilov, či podláh a pre odstránenie latexov, polyolov a podobných. 
 • Vlastnosti
  A-Clean 240 je vysoko koncentrovaný prípravok vyvinutý pre rýchle, jednoduché a bezpečné odstránenie kopolymernych voskov z vozidiel, poľnohospodárskych strojov alebo podláh. Je účinný pri odstraňovaní latexu a bežného silného znečistenia. Vhodný zvlášť pre kovové, gumové a lakované povrchy. 
 • Použitie
  A-Clean 240 sa používa koncentrovaný alebo riedený do 1:20 (najčastejšie riedenie pre odvoskovanie automobilov je 1:4 – 1:5). Naneste ho rozprašovacím zariadením na čistený povrch a v závislosti na znečistení nechajte pôsobiť po dobu 2-6 minút. Dobre umyte čistou, pokiaľ možno teplou vodou pod vysokým tlakom. Nenechajte prípravok zaschnúť.
 • Bezpečnostné upozornenie
  Spôsobuje poleptanie.
  Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít.
  Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
  Pri styku s kožou okamžite umyte veľkým množstvom vody.
  V prípade ťažkostí alebo, ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (pokiaľ možno ukážte označenie).
Chemické a technické informácie
 • Vzhľad: Žltá kvapalina
 • pH: 12.0 – 13.0
 • Hustota: 1.085 g/cm3 pri 20°C
Balenie
 • 25 l / 200 l / 1000 l 
 • Cena za balenie 25 l 

Ph
12,5
Riedenie
1:0 - 1:20
Balenie ( l )
25