A-Clean 304 - Nepenivý alkalický priemyselný čistiaci prostriedok
značka: APEX, kategória: Čistiace prostriedky na podlahu
Doprava zadarmo
A-Clean 304 je vysokokoncentrovaný nepenivý alkalický čistiaci prostriedok s antistatickým efektom. Slúži na odstránenie bežnej nečistoty a špiny od karbónu, tukov, či oleja.

celý popis >

DOPRAVA ZADARMO
skladom
103,60 €

Čistiaci prostriedok A-clean 304

A-clean 304 je vysoko koncentrovaný nepenivý alkalický čistiaci prostriedok s antistatickým efektom.
 • Vlastnosti
  A-Clean 304 bol vyvinutý pre odstránenie špiny zpôsobenej napríklad karbónom, tukmi, olejmi, či výfukovými plynmi. Môže býť používaný v mäkkej aj tvrdej vode.
  Je koncentrovaný alkalický čistiaci prostriedok pre použitie vo vysoko i nízkotlakových zariadeniach, kartáčových strojoch a umývacích automatoch.
  A-Clean 304 môže byť použitý na všetkých typoch povrchov odolných voči alkalickým prostriedkom ako sú steny, podlahy (nie však podlahy ošetrené voskom), stroje a príslušenstvo, dopravné prostriedky. 
 • Použitie
  Nízkotlakové systémy: Naplňte nádrž vodou a výrobkom tak, aby riedenie bolo 1:20 až 1:30.
  Vysokotlakové systémy: V závislosti na stupni znečistenia nastavte zariadenie tak, aby bolo dosiahuté riedenie do 1:250.
  Obe metódy: Prípravok naneste na čistený povrch, nechajte krátko pôsobiť (nenechajte zaschnúť) a zmyte čistou vodou (najlepšie pod vysokým tlakom).
  Umývacie automaty a kartáčové stroje: Riedenie 1:100 až 1:200 (0,5-1%) v závislosti na znečistení a materiáli (na hrubé a odolné povrchy, napríklad betón, odporúčame silnejšiu koncentráciu, naopak na menej znečistené alebo citlivé povrchy, ako je linoleum, použite väčššie nariedenie). V prípade silného znečistenia sa navrhujeme nechať prípravok pôsobiť až 5 minút (nenechajte zaschnúť).
  Zabránte zamrznutiu prípravku. 
 • Bezpečnostné upozornenie
  Vyvarujte sa dlhotrvajúcého kontaktu s hliníkom.
  Spôsobuje poleptanie.
  Pri práci používajte ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo tvárový štít.
  Pri styku s kožou okamžite umyte veľkým množstvom vody.
  Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
  V prípade nehody alebo pocitu nevoľnosti vyhľadajte lékarsku pomoc (pokiaľ možno ukážte lekárovi tento leták).
Chemické a technická informácie
 • Vzhľad: Čirá žltá kvapalina
 • pH: 13,2
 • Hustota: 1,09 g/cm3
 • Biologický rozklad: Povrchovo aktívne zložky sú primárne rozložitelné
Balenie:
 • 1 l / 10 l / 25 l / 200 l / 1000 l
 • Cena za balenie 25 l