A-Clean 355 - Silne alkalický penivý čistiaci prostriedok pre potravinárstvo
značka: APEX, kategória: Čistiace prostriedky na podlahu
Doprava zadarmo
A-Clean 355 je veľmi silný čistiaci a odmastňovací prostriedok pre potravinárstvo, stajne a podobne. Odmastňuje do hĺbky, znižuje klzkosť, odstraňuje raslinné a živočíšne nečistoty. Je vhodný pre napeňovanie a je bez farby, či parfemácie.

celý popis >

DOPRAVA ZADARMO
na objednávku
101,00 €

Čistiaci prostriedok A-Clean 355

Čistiaci prostriedok A-Clean 355 je silno alkalický univerzálny penivý čistiaci prípravok pre čistenie podláh, stien a ďalších povrchov v potravinárských prevádzkach.
 • Vlastnosti
  A-Clean 355 je veľmi silný čistiaci a odmasťovací prostriedok zaisťujúci hygienu na všetkých miestach v potravinárskom priemysle, ale napríklad aj stajniach. Neobsahuje farbivá ani parfémy.
  Čistí a odmasťuje do hĺbky a znižuje klzkosť podláh. Preniká veľmi rýchlo do špiny, ktorú oddelí od povrchu. Je účinný i pri použití tvrdej vody a je vhodný i pre strojové použitie, nie však pre umývacie automaty z dôvodu penivosti.
  Spĺňa požiadavky čistiacich prostriedkov pre povrchy, ktoré pricházajú do kontaktu s potravinami.
 • Použitie
  Umývanie a odmasťovanie za použitia vysokého tlaku: V závislosti na znečistení naneste A-Clean 355 na povrch v 2% až 8 % roztoku s vlažnou vodou (riedenie 1:11 – 1:50). Nechajte pôsobiť niekoľko minút a pokiaľ je to nutné, použite kartáč. Zmyte čistou pitnou vodou pod vysokým tlakom.
  Napeňovacie systémy nastavte tak, aby vzniklo dostatočné množstvo suchej peny (3% až 5% roztok). Po chvíli pôsobenia dôkladne zmyte čistou pitnou vodou.
  V prípade silného znečistenia bielkovinami (krv, či vaječný bielok) odporúčame predumytie studenou vodou.
  Zabráňte zamrznutiu prípravku.
 • Bezpečnostné upozornenie
  Spôsobuje poleptanie. Obsahuje hydroxid draselný.
  Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
  Pri styku s kožou okamžite umyte veľkým množstvom vody.
  Používajte vhodný ochranný odev a ochranné okuliare alebo tvárový štít.
  Ak sa necítite dobre alebo prídete k úrazu, okamžite vyhľadajte lekásku pomoc.
Chemické a technické informácie
 • Vzhľad: Čira žltá kvapalina
 • pH: 13,6
 • Hustota: 1,07 g/cm3
 • Biologický rozklad: Povrchovo aktívne zložky sú primárne rozložitelné.
Balenie:  
 • 25 l / 200 l
 • Cena za balenie 25 l

Ph
13,6
Riedenie
1:15 - 1:50
Balenie ( l )
25