A-Clean 518 prostriedok na odstránenie rias a vápenatých usadenín
značka: APEX, kategória: Priemyselné čistiace prostriedky
Doprava zadarmo
A-Clean 518 je kyslý čistiaci prostriedok na odstránenie rias a vápenatých usadenín.

celý popis >

DOPRAVA ZADARMO
skladom
184,00 €

Čistiaci prostriedok A-Clean 518

Čistiaci prostriedok A-Clean 518 je určený na odstránenie nečistôt, rias a vápenatých usadenín z obkladov pri silnom znečistení.
 • Vlastnosti
  A-Clean 518 je veľmi účinný čistiaci prostriedok určený na odstránenie nečistôt, rias a vápenatých usadenín napríklad v priestoroch prichádzajúcich do častého kontaktu so špinavou vodou. Obsahuje vyváženú zmes kyslých substancií, ktorá je vhodná na čistenie silno znečistených plôch. Prípravok nie je vhodný pre čistenie povrchov citlivých na kyseliny. 
 • Použitie
  A-Clean 518 môže býť použivaný neriedený alebo riedený až do pomeru 1:6 v závislosti na stupni znečistenia. Vyvarujte sa kontaktu so sklom.
  Prostriedok naneste na čistený povrch a nechajte pôsobiť maximálne 5 minút (nenechajte zaschnúť). Zmyte veľkým množstvom vody, najlepšie pod vysokým tlakom. Pred nanášaním na steny odporúčame sklenené plochy namočiť vodou pre prípad ich poleptania prípravkom.
  Zabráňte zamrznutiu prípravku.
 • Bezpečnostné upozornenie
  Spôsobuje poleptanie. Obsahuje kyselinu orthofosforečnú a hydrogenfluorid amonný.
  Škodlivý pri požití.
  Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
  Pri styku s kožou okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
  Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo označenie.
  A-Clean 518 má leptavé účinky na sklo.
Chemické a technické informácie
 • Vzhľad: Čira svetlo hnedá kvapalina
 • pH: 2,0 – 3,0
 • Hustota: 1,146 g/cm
Balenie
 • 10 l / 25 l
 • Cena za balenie 25 l

Ph
2,0 - 3,0
Riedenie
1: 0 - 1:60
Balenie ( l )
25