A-Clean Warlock - odstraňovač stôp od pneumatík, gúm, žuvačiek
značka: APEX, kategória: Priemyselné čistiace prostriedky
Doprava zadarmo
A-Clean Warlock je silný čistiaci a odmastňovací prostriedok na odstránenie stôp od pneumatík.

celý popis >

DOPRAVA ZADARMO
skladom
149,70 €

Čistiaci prostriedok A-Clean Warlock 

A-Clean WL je vysoko koncentrovaný čistiaci prostriedok určený na odstránenie odolného znečistenia a mastnoty z vozidiel, strojov, motorov, hliníkových a iných materiálov. Je stredne penivý.

Vlastnosti

 • A-Clean WL je vysoko koncentrovaný, silný čistiaci prostriedok určený na odstránenie olejov, mastnoty, petrolejových škvŕn, sadzí a ďalšieho odolného znečistenia z vozidiel, podláh (vrátane stôp od gumy), náradie, súčiastok či kontajnerov.
 • Prípravok je 100 % bezpečný aj pre hliník a je vhodný na umývanie motorov, nádrží či letiskových vozíkov.
 • Nespôsobuje koróziu materiálu. 

Použitie

 • V závislosti na tvrdosti vody a znečistenia nastavte zariadenie tak, aby výsledný roztok bol riedený vodou v pomere 1:15 až maximálne 1:300. Roztok naneste na čistený povrch, nechajte krátko pôsobiť (nenechajte zaschnúť) a zmyte čistou vodou pod vysokým tlakom. Pre odstránenie stôp od gumy odporúčame koncentráciu 1:5 – 1:15.
 • Zabráňte zamrznutiu prípravku.
 • Odstránenie zvyškov žuvačiek: žuvačku zoškrabte škrabkou. Na zvyšok naneste koncentrovaný prípravok, nechajte 1-2 min. pôsobiť a zotrite handrou.
 • Prípravok riedený menej než 1:30 po skončení práce nenechávajte v stroji, hrozí tým rýchlejšie opotrebovanie gumových tesnení.
 • Upozornenie: Dlhotrvajúci kontakt s materiálom môže spôsobiť poškodenie gumy alebo laku (zvlášť nepôvodného laku) vozidiel, odporúčame najskôr otestovať odolnosť materiálu na menej viditeľnom mieste.

Bezpečnostné upozornenie

 • Dráždi oči a kožu.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • Zabráňte kontaktu s očami a kožou.
 • Pri zasiahnutí očí okamžite vypláchnite veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
 • Pri zasiahnutí kože umyte veľkým množstvom vody.
 • Používajte vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné okuliare.
 • V prípade požitia prípravku okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte lekárovi etiketu alebo obal.
   

Chemické a technické informácie

 • vzhľad: žltohnedá kvapalina
 • pH: 12,0 - 13,0
 • hustota: 1,02 g/cm3
 • biologický rozklad: povrchovo aktívne zložky sú primárne rozložitelné

Balenie

 • 10 l / 25 l / 200 l / 1000 l
 • Cena za balenie 25 l

Ph
12,5
Riedenie
1:15 - 1:300
Balenie ( l )
25