KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Prevádzkovateľ obchodu

Vallens, s.r.o.
Hričovská 205
010 01 Žilina
IČO: 36408590
IčDPH: SK2020100236

tel. kontakt: 041/ 700 25 45, 0903 565 585
e-mail, web: info@cistysvet.sk , www.cistysvet.sk

 

Vývoj a údržba obchodu

MaM Multimedia, s.r.o.
Dolný Val 118 / 64
010 01 Žilina
e-mail, web: mam@mam.sk, www.mam.sk